ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ สุทธิดี
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 098-9213544
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :