ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภา ศรีชมภู
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :103 ม4 บ้านสาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Telephone :097-318585
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :