ชื่อ - นามสกุล :นายบรรพต คำดอกรับ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :272 ม.14 ถ.จันทราราม ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
Telephone :086-224456
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :