ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย จ้อยวงษ์
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :Secretary of the SAO Council
ที่อยู่ :
Telephone :0860379529
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :