ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ สุทธิดี
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :Vice Chairman of the SAO Council
ที่อยู่ :
Telephone :0878620265
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :