ชื่อ - นามสกุล :นายนิวัฒน์ ดวงสี
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : Chairman of the SAO Council
ที่อยู่ :
Telephone :0878551723
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :