ชื่อ - นามสกุล :นายสุมิต เชื้อกลางใหญ่
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :