ชื่อ - นามสกุล :นายสวรรค์ ดอนเกิด
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :52 ม.2 ต.โพธิฺ์์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Telephone :088-064093
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :