ชื่อ - นามสกุล :นางพรเพชร บุญธรรม
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 087-9525343
ที่อยู่ :
Telephone :0879525343
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกฯ