ชื่อ - นามสกุล :นายสามชัย อ่อนสมัย
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 086-2412599
ที่อยู่ :11 หมู่ 4 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Telephone :0862412599
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายก