ชื่อ - นามสกุล :นางนุสรา นาโสก
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สาวแล
หน้าที่หลัก : Child Care Teacher
ที่อยู่ :
Telephone :0894218782
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :