ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบังอร สหัสกัน
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :Chief of the Subdivision of Educational Administration
ที่อยู่ :
Telephone :0813809164
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :