ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพงษ์ ฉายา
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 082-8512806
ที่อยู่ :96 หมู่ 3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Telephone :0828512806
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายก