ชื่อ - นามสกุล :นายชาญณรงค์ พงษ์สุพรรณ.
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 095-2201893
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัด