ชื่อ - นามสกุล :นายชาญณรงค์ พงษ์สุพรรณ
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :