ชื่อ - นามสกุล :นางประยุญ สมสุข
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 080-7301839
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :