ชื่อ - นามสกุล :นายเวียง จำปาทอง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 094-5129358
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :