ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชชัย พรมสมบัติ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 084-7437264
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :