ชื่อ - นามสกุล :นายสุเทพ ทุมมาจันทร์
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :เบอร์ติดต่อ 089-5263599
ที่อยู่ :55 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Telephone :0895263599
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล