[ ploynaka218 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พลอยกมล ศรีเมือง
ชื่อเล่น : 
พลอย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
10/6/2533
อายุ : 
30
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
pairinnaja10@gmail.com  
ที่อยู่ : 
636/4
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
30000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0872545836
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี